Gange som transportmiddel – hva skal til?

Gange som transportmiddel – hva skal til?


Helge Hillnhutter

Helge Hillnhutter, fra institutt for arkitektur og planlegging på NTNU gir inspirasjon til hvordan Trondheim kan bli enda mer attraktiv for gående. Foredraget handler om hva mobilitet til fots egentlig er, hvorfor det er viktig i byutviklingen og hvordan det er mulig å skape omgivelser attraktiv for gåing.

Byutvikling det muliges kunst – om verdier og attraktivitet i byutviklingen
Byutvikling er samfunnsutvikling og samfunnsansvar. Det handler om hvordan vi skal leve og bo gjennom ulike deler av våre liv. Hvordan vi ønsker at omgivelsene våre skal være. Hva er egentlig en god by – og hvordan kan Trondheim blir mer attraktiv? Byen er noe vi eier sammen og noe vi må utvikle sammen.

Trondheim kommune inviterer til temakvelder på Litteraturhuset i 2019. Formålet er å belyse viktige verdier og kvaliteter som må til for å utvikle en god by, sett fra ulike fagfolks ståsted. Temakveldene arrangeres som ledd i kommunens pågående arbeid med strategiske planer innenfor byutvikling. På flere av kveldene er det ønskelig med tilbakemelding fra publikum, men det vil ikke bli lagt opp til debatt.

Velkommen skal du være!

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.
Gratis inngang.

Foto: Thea Cegla

Dato

14. mai 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere