Genredigering og dyreetikk / Gene editing and animal welfare

Genredigering og dyreetikk / Gene editing and animal welfare


Herwig Grimm - Dr. Bernice Bovenkerk - Mickey Gjerris - Ingrid Olesen - Atle M. Bones - Trygve Brautaset

Is it socially and morally acceptable to use gene editing on animals? In which circumstances can we use this technology? Three international experts on animal ethics debate with Norwegian scientists working on gene editing.

The event is organised by the Norwegian Biotechnology Advisory Board, in collaboration with the CRISPRsalmon project.

The event is free, open to all, and there will be live streaming.
Venue: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Registration here.

* * * * *

Er det sosialt og moralsk akseptabelt å genredigere dyr? Under hvilke forutsetninger kan vi ta denne teknologien i bruk? Bioteknologirådet inviterer, i samarbeid med CRISPRsalmon-prosjektet, til debatt om dyreetikk og genredigering. Tre internasjonale forskere innenfor dyreetikk møter norske forskere som arbeider med genredigering. Møtet foregår på engelsk.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Gratis og åpent for alle. Enkel matservering.
Møtet strømmes.

Arrangører: CRISPRsalmon-prosjektet, NTNU, Norce – Genteknologi, miljø og samfunn og Bioteknologirådet.

Påmelding her. 

The panellists/Du møter:

  • Herwig Grimm, professor, Ethics and Human-Animal Studies, University of Veterinary Medicine, Vienna.
  • Dr. Bernice Bovenkerk, associate professor, subdepartement of Communication, Philosophy and Technology, Wageningen University.
  • Mickey Gjerris, associate professor, Section for Consumption, Bioethics and Governance, Copenhagen University.
  • Ingrid Olesen, seniorforsker NOFIMA, research in animal breeding and genetics.
  • Atle M. Bones, professor in cell, molecular biology and genomics, NTNU.
  • Trygve Brautaset, professor i syntetisk biolog, NTNU og vitenskapelig leder for Centre for Digital Life Norway.

Foto: iStock

Dato

4. apr 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere