Gensaksen Crispr – når livet kan redigeres

Gensaksen Crispr – når livet kan redigeres


Sigrid Bratlie Thoresen

VITFORUM:

Sigrid Bratlie Thoresen: Gensaksen CRISPR – når livet kan redigeres

Sigrid Bratlie Thoresen er seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Hun er utdannet molekylærbiolog og har tidligere forsket på cellebiologi og kreftutvikling ved Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet. Hun skriver om sitt foredrag:

”Gensaksen CRISPR har blitt tatt i bruk i forskning og industri i rekordfart, og blir omtalt som århundrets bioteknologiske gjennombrudd. Denne genredigerings-metoden gjør det mulig å lage målrettede endringer i gener i alle organismer og celletyper, og blir brukt til alt fra å studere sykdomsutvikling til å produsere genmodifiserte organismer med spesielle egenskaper. Teknikken har potensial til å endre både medisinsk behandling og bioteknologisk industri. For eksempel prøver en rekke forskere og legemiddelselskaper nå å utvikle nye behandlinger for genetiske sykdommer, og det er allerede satt i gang forsøk med genetisk tilpassede immunceller i behandling av kreftpasienter.

Men med slike muligheter følger nye, utfordrende etiske problemstillinger. Metoden gjør det blant annet mulig å redigere arvestoffet i kjønnsceller og embryoer, endringer som kan gå i arv til alle etterkommere. Er det etisk forsvarlig å hindre alvorlige sykdommer som Huntington’s? Er det etisk forsvarlig å la være? Kan slik behandling lede rett ut på skråplanet mot den fryktede «designerbabyen»? Genredigering har potensiale å endre betingelsene for naturen, og flytte grensene for liv. Hvor ønsker vi som samfunn å sette grensen for hvilke genetiske endringer av mennesker vi vil tillate?»

Sellanraa, Litteraturhuset, Søndre gate 1
Inngang gratis.


Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU er et tverrfaglig forum som har til oppgave å fremme diskusjon, forskning og undervisning i forbindelse med vitenskapsteoretiske spørsmål ved NTNU. Med «vitenskapsteori» forstås her vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi og andre former for vitenskapelig studium av vitenskap. Til arbeidsfeltet hører også forholdet mellom vitenskap og etikk og vitenskap og politikk, spesielt spørsmål om vitenskapens normative grunnlag, forsknings- og profesjonsetikk, og forskningpolitikk; forholdet mellom vitenskap og teknikk, og mellom vitenskap og kunst.

Vitenskapsteoretisk Forum har vært støttet av Kollegiet siden det ble formelt opprettet som virksomhet ved universitetet i 1984, og sorterer som virksomhet under Kollegiet. Også SINTEF har gitt økonomisk støtte. Det finnes tilsvarende institusjoner ved de andre universitetene i Norge.

Dato

11. okt 2016

Tid

18.15 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere