Gjør NATO oss tryggere? – Alternativer i norsk forsvarspolitikk

Gjør NATO oss tryggere? – Alternativer i norsk forsvarspolitikk


Tormod Heier

Oberstløytnant Tormod Heier er ansatt ved seksjon for utvikling og lederstøtte på Forsvarets stabsskole er en av relativt få alternative stemmer i den norske forsvarsdebatten, og besøker Forumet Trondheims venstreside og Litteraturhuset i Trondheim tirsdag 6. juni. Møtet er et samarbeid mellom Forumet Trondheims venstreside, LO i Trondheim og Litteraturhuset.

Heier skal innlede om hva som er formålet med den amerikanske basen på Værnes, hvilke konsekvenser den har for forholdet til Russland og for utviklingen til norsk forsvarspolitikk. Heier vil også snakke om hvilke utfordringer det bringer med seg at Norge blir en stadig mer integrert del av NATOs militære strategi og om hvilke alternativer Norge har i forsvarspolitikken.

Tormod Heier har militærfaglig utdanning fra befalsskole og krigsskole i Hæren og stabsskole fra Forsvarets høgskole. I tillegg har Heier en mastergrad fra Kings College i London og et hovedfag fra Universitetet i Oslo.

Heier har erfaring fra tjeneste i Hæren, Forsvarsdepartementet, Etterretningstjenesten, Institutt for Forsvarsstudier, og NUPI. Han er redaktør for en rekke bøker om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og foreleser ved Forsvarets høgskole, Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Hedmark (Campus Rena).

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEMORÅDER:
Skjæringsfeltet mellom politikk og militærmakt
Militære operasjoner i utlandet
Nordområdene
Forholdet mellom Norge, Russland og USA

Gratis inngang.

Dato

6. jun 2017

Tid

18.00 - 21.00

Sted

Sellanraa Bok & Bar

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere