Gladlaks: Ordspråk og uttrykksverksted for barn

Gladlaks: Ordspråk og uttrykksverksted for barn


Elizabeth Navarro

Axolotl er er et utrydningstruet dyr som kun finnes i México. Navnet kommer fra Nahuatl (et indiansk språk) og betyr vannmonster eller vannleke. Han er et utrydningstruet dyr som kun finnes i México. Med sitt gode humør ønsker han å ta vare på norske ordspråk og uttrykk fordi de er viktige bærere av kulturhistorie. Gjennom litteratur og lek skal barna slå to fluer i en smekk, barna skal lære uttrykk og verdier mens de på en unik måte skal ta vare på den språklige kulturarven i Norge. Gladlaks er et verksted for barn i alder 6 til 10 år, med spesielt fokus på barn med minoritetsspråk.

Ordspråkene er en del av den norske kulturarven. Vi lever i en verden full av farger, men fargene betyr forskjellige ting i forskjellige land. Det samme gjelder dyrene som man finner i uttrykkene og ordspråkene. Noen dyr finnes ikke i Norge, mens andre dyr betyr forskjellig ting i andre land. Barna skal lære uttrykk knyttet til farger og dyr.

Sted: Litteraturhusets kontorlokaler

Kursholder:

Elizabeth Navarro er sosialantropolog, kulturformidler og medarrangør i Hjerter i ChiliLitteraturhuset i Trondheim. Hun er interessert i litteratur, kulturforståelse og inkludering.

Illustrasjon: Elizabeth Navarro

Dato

21. sep 2019

Tid

13.00 - 14.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere