Klimaavtrykk og digitale medier, et problem?

Klimaavtrykk og digitale medier, et problem?


Andrew Perkis

Professor Andrew Perkis vil snakke om planene for neste generasjons Internet der «Grønne medier» er et av begrepene som vektlegges når bærekraftmålene legges inn som kriterier for utviklingen av neste generasjon medier. Hva vil grønne medier si, hva handler det om, må vi ta hensyn til det og i så fall hvordan gjør vi det?

Andrew Perkis er professor i medieteknologi ved institutt for elektroniske systemer på NTNU i tillegg til at han er direktør for NTNU ARTEC.

https://www.ntnu.edu/employees/andrew.perkis
https://www.ntnu.edu/artec

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og NxtMedia konferansen.

Inngang: 50,-

Dato

23. jan 2020

Tid

19.30 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere