Håkon Dahle: Under stjernehimmelen (inngår i serien «Grenser»)

Håkon Dahle: Under stjernehimmelen (inngår i serien «Grenser»)


Håkon Dahle

Dette er et innslag i serien «Grenser». Se hele programmet, og les mer om serien her.

Teleskoper lar oss se bakover i tiden, nesten helt til universets begynnelse. Første juledag 2021 ble et nytt romteleskop sendt opp i verdensrommet, James Webb Space Telescope. Dette er større og mer følsomt enn sin forgjenger Hubble Space Telescope. Foredraget gir en oversikt over dagens kunnskap om hvordan universet har utviklet seg fra starten fram til i dag. Hva er det vi er ganske sikre på ? Hvilke deler av universets historie har vi mindre sikker kunnskap om, og hvilke biter i dette puslespillet vil James Webb Space Telescope og andre planlagte nye teleskoper kunne fylle ut? Og sist, men ikke minst, finnes det noen grenser for hva det i det hele tatt er mulig å få kunnskap om?    

Håkon Dahle er astrofysiker med forskningsbakgrunn fra institutter i USA, Canada, Frankrike, Danmark og fra Universitetet i Oslo. Hans forskning har i stor grad vært basert på bruk av bakkebaserte teleskoper som Nordisk Optisk Teleskop og romteleskoper som Hubble Space Telescope. Han skal jobbe med noen av de første observasjonene som vil bli gjort av James Webb Space Telescope sommeren 2022.

Sted: Sellanraa

Inngang: 100/75

Dato

10. feb 2022

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere