Hans Petter Graver og Arne Johan Vetlesen: Demokratiets grenser (inngår i serien «Grenser»)

Hans Petter Graver og Arne Johan Vetlesen: Demokratiets grenser (inngår i serien «Grenser»)


Hans Petter Graver - Arne Johan Vetlesen

Dette er et innslag i serien «Grenser». Se hele programmet, og les mer om serien her.

Demokratiet utfordres i dag på flere hold. Dette ser vi også i miljøspørsmål, der aksjonisme (vindkraft), rettssaker (Barentshavet) og nye initiativer (Extinction Rebellion) – styrt av utålmodighet og handlingsiver – har vært fulgt av bekymringer for demokratiets rolle og angst for autoritære virkemidler. Hvordan kan vi bevare og fornye vårt demokratiske styresett, slik at det både blir mer handlekraftig og kan sikre en rettferdig og bærekraftig utvikling?

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo. Har arbeidet med et bredt felt av emner innenfor rettssosiologi, retorikk, rettshistorie, forvaltningsrett og europerett. Har de siste årene vært særlig opptatt av rettsstatens betydning for å demme opp mot autoritære styresett og styresmakter. Leder forskningsprosjektet «Domstolenes bristepunkt. Om dommere når rettsstaten er under press».

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO, men er like kjent som foredragsholder og samfunnsdebattant. Miljøspørsmål ligger ham tungt på hjertet, ikke minst klimaproblemer og naturtap. Han arbeider nå med en utvidet naturfilosofi, som retter seg mot livet i sin helhet. Var med og etablerte Concerned Scientists Norway. Sterkt engasjert i unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter.

Inngang: 150/100

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek.

Bildet viser f.v. Hans Petter Graver (foto: Eva Dobos/UiO) og Arne Johan Vetlesen (foto: UiO)

 

Dato

18. okt 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere