Kva skal vi med sidemål i Trøndelag?

Kva skal vi med sidemål i Trøndelag?


Trønderlaget og Noregs Mållag har gått saman om å lage haustseminar i Trondheim. Det byrjar fredag med ein motivasjonsdag spesielt retta mot lærarar i ungdomsskulen og vidaregåande skule. Det er ope for alle, fordi vi trur dette seminaret kan vere interessant for fleire. Haustseminaret er eit nasjonalt seminar, men målfolk frå Oppland, Trøndelag og Nord-Noreg er spesielt inviterte. Fredag kveld vert det middag med kulturkveld. Påmeldingsfrist: 13. september.

 

FREDAG 22.SEPTEMBER
MOTIVASJONSDAG

12.30 Registering og lunsj
13.15 Velkomen til nynorsk motivasjonsdag ved Jan Sørås
13.20 Kulturell opning ved Geir Egil Larsen
13.30 Kvifor sidemålsundervisning i Trøndelag ved Kirsti Lunde
14.15 Korleis leggje opp ei god undervisning i nynorsk sidemål ved Torgeir Dimmen
14.45 Pause
15.00 Leselyst på nynorsk. Tips til gode ungdomsbøker og til kva kan biblioteket tilby ved Anniken Bjørnes og Vidar Lund
15.45 Lokal musikk i opplæringa ved Geir Egil Larsen
16.00 Erfaringar med sidemålsundervisning i klasserommet ved Espen Tørset, Magne Aasbrenn og Ellinor Bustad
17.00 Slutt

FREDAG 22.SEPTEMBER
HAUSTSEMINAR

17.15 Velkomen til haustseminar ved Magne Aasbrenn og Jan Sørås
17.30 Kva har bruk av nynorsk litteratur og lesing på nynorsk å seie for språklæringa blant barnehageungane ved Aasfrid Tysvær
18.30 Kva kan Nynorsksenteret tilby i bokmålsland ved Torgeir Dimmen
19.15 Slutt for dagen
20.00 Felles middag. Kulturelt program ved Guri Sørumgård Botheim og Sigurd Brørs

LAURDAG 23. SEPTEMBER

09.30 Sambandet mellom politisk makt og oppfatningar av språk i historisk ljos ved Ivar Berg
10.30 Målpolitisk arbeid med sørsamisk utgangspunkt ved Inger Johansen
11.30 Beinstrekk
11.45 Kva kan me vente av Læreplanfornyinga etter Ludvigsenutvalet og ny generell del? ved Roar Madsen
12.45 Lunsj
13.45 Kva kan vi forvente oss av språkpolitikken denne fireårsperioden? ved Jens Kihl
14.30 Bruk av sosiale medium i lokallaga ved Inger Johanne Sæterbakk
15.30 Slutt

PÅMELDINGSFRIST: 13. SEPTEMBER

PÅMELDING: send e-post til Per Henning Arntsen, per.arntsen@nm.no.
Han vil også kunne svare på praktiske spørsmål, tlf. 23 00 29 35.
PRIS FOR SEMINARET: For begge dagane inkludert lunsj og middag: 700 kroner
HOTELLOVERNATTING: enkeltrom: kr. 790,- / Dobbeltrom: kr. 890,-
BETALING: Bruk kontonummer 3450.19.80058. Merk innbetalinga med “Haustseminar” + kva og kven du betalar for. Ta kontakt om du ynskjer faktura.
Studentar / deltakarar frå Norsk Målungdom får delta gratis og betalar ordinær pris på måltid og overnatting.
Lokallag med lite pengar er velkomne til å søkje reisestøtte hjå Noregs Mållag. Send søknad på førehand med resultatrekneskapen frå i fjor til gro.morken@nm.no eller ring 23 00 29 37. Lokallag i Nord-Noreg vert prioritert.

For fullstendig program og informasjon om deltakarar, sjå nedanfor:

invitasjon_til_haustseminar_trondheim_sept_2017invitasjon_til_haustseminar_trondheim_sept_2_2017

Dato

22. sep 2017

Tid

12.30 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere