Håvard Kallestad: Søvn og søvnvansker

Håvard Kallestad: Søvn og søvnvansker


Håvard Kallestad

Vi sover 1/3 av livene våre, men ofte tenker vi ikke så mye over betydningen av søvn eller hvorfor vi sover. Hos mennesker med psykiske lidelser ser vi ofte at søvn og døgnrytme er forstyrret. Lenge har en tenkt at søvnvanskene er et symptom på en annen lidelse. Innenfor et slikt paradigme skal en behandle den psykiske lidelsen og så vil søvnvanskene gå over av seg selv. Problemet er at dette ofte ikke skjer, og hos mange vil søvnvansker og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig. Men hvordan skal vi gå frem for å behandle søvnvansker? 

Håvard Kallestad er psykologspesialist og leder en forskningsgruppe for søvn og døgnrytmer ved NTNU Institutt for Psykisk Helse.

Inngang: 100/75

Dato

4. apr 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere