Helga Hjorth – om virkelighetslitteraturen

Helga Hjorth – om virkelighetslitteraturen


Helga Hjorth - Pernille Høegh

Virkelighetslitteraturen har de seneste årene vunnet sterkt frem. Leserne higer etter de ærlige og de rå fortellingene om verden, som den virkelig er. Forfatterne deler rundhåndet av seg selv og sine nærmeste, men hva med de virkelige menneskene, som står bak de litterære modellene? Har ikke forfatteren, forlaget, mediene som omtaler verkene, et ansvar overfor disse og hvordan de behandles? Hva kan man som forfatter tillate seg å skrive under tittelen skjønnlitteratur? Det blir større og større fokus på beskyttelse av personlige opplysninger og den enkeltes rettssikkerhet i det offentlige rommet. Hvorfor så ikke i kunsten – hvorfor gjelder ikke disse reglene skjønnlitterære forfattere?

I 2017 utga Helga Hjorth romanen Fri vilje som en reaksjon på søsteren Vigdis Hjorth sin omstridte roman Arv og miljø. I sistnevnte bok skildres et arveoppgjør, og beskyldninger om incest strammer grepet i den allerede anspente situasjonen.

Utgivelsen av Arv og miljø fikk blusset under debatten om virkelighetslitteraturen til å brenne kraftig. Det var tydelig, at forfatteren bevegde seg på en tynn linje mellom fiksjon og virkelighet. I Fri vilje forteller Helga Hjorth historien fra den andre siden: Hvordan er det å få hele sin person skildret gjennom en anerkjent forfatters fiktive slør.

Helga Hjorth har siden utgivelsen av romanen Fri vilje engasjert seg i debatten rundt virkelighetslitteraturens bruk av personnære opplysninger. I samtale med litteraturviter Pernille Høegh belyses og diskuteres muligheter for fremtidige tiltak: Hvilke forholdsregler kan eller bør forlagene ta før en utgivelse, hvilket ansvar har forfatterne, leserne og mediene? Hvordan kan man sikre at de som føler seg utlevert har et sted å gå med sin klage? Er dette i det hele tatt mulig uten å begrense det kunstneriske uttrykket?

Helga Hjorth er utdannet jurist og utga i 2017 romanen Fri vilje. Boka var en reaksjon på Vigdis Hjorth sin roman Arv og miljø (2016). Begge utgivelsene ble presentert som romaner, men ble imidlertid lest- og anmeldt som skildringer av søstrenes familie, der incest-påstander og et betent arveoppgjør står sentralt.

Pernille Høegh har bachelor i litteraturvitenskap og arbeider innen litteraturformidling både som skribent og underviser. Hun engasjerer seg bl.a. i debatten rundt personvern i den moderne virkelighetslitteraturen.

Inngang: 120/75

Foto: Sturlason

Dato

17. jan 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere