Helt eller skurk? Norges rolle i den pågående energikrisen i Europa

Helt eller skurk? Norges rolle i den pågående energikrisen i Europa


Sondre Hansmark - Heidi Nordby Lunde - Snorre Valen - Ask Ibsen Lindal

Norge er en av Europas energistormakter. I takt med utfasingen av russisk gass har Norge blitt en stadig viktigere premissleverandør til EUs energipolitikk.
Samtidig har EU vedtatt å kvitte seg med all fossil energi, inkludert gass, raskest mulig. Er Norge en reell lagspiller, eller utnyttes situasjonen til å låse EU til norsk gass eller sikre Norges egne interesser i andre saker opp mot EU?

Europabevegelsen i Trøndelag tar debatten, og spør med det samme – ville situasjonen og Norges rolle sett annerledes ut med 13-14 norske EU-parlamentarikere på plass i Brussel under et fullt EU-medlemskap?

Til å innlede og delta i panelsamtale kommer:

Sondre Hansmark, tidligere Unge Venstre-leder og kommentator i dagbladet.

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen i Norge og stortingsrepresentant for Høyre. Heidi sitter i dag i Stortingets Finanskomité.

Snorre Valen, tidligere SV-nestleder. Snorre har sitter to perioder på Stortinget, hvorav en periode i energi- og miljøkomitéen og en periode i utenrikskomitéen.

Etter panelsamtalen åpnes for diskusjon i plenum og spørsmål til panelet fra salen. Møtet ledes av leder i Europabevegelsen i Trøndelag, Ask Ibsen Lindal.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:30. Sellanraa holder åpent til 22:00.
Arrangementet er gratis, men det er begrenset med plasser. Gratisbilletter kan tas ut i Hoopla.

Arrangør: Europabevegelsen i Trøndelag

Fotokreditt:
Sondre Hansmark: Oda Scheel
Heidi Nordby Lunde: Hans Kristian Thorbjørnsen
Snorre Valen: Klara Skovro Thoresen / NRK

Dato

9. nov 2022

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere