Hjerter i Chili: Online ordspråk- og uttrykksverksted

Hjerter i Chili: Online ordspråk- og uttrykksverksted


Ely Navarro

Dette verkstedet er rettet mot voksne som lærer seg norsk, og voksne som kan norsk fra før men som vil lære seg mer. Det passer også for de som har norsk som morsmål og som vil lære uttrykk på spansk.

Vi vil gjøre deg kjent med noen uttrykk og ordspråk fra spansktalende land gjennom litteratur. Slike uttrykk og talemåter representerer en muntlig tradisjon som er sterkt knyttet til diverse kulturer fra Latin-Amerika og Spania. Blant disse landene har Mexico det største antallet spansktalende i verden, og litteraturen er rik i uttrykk, ordtak og fraser. Noen av disse uttrykkene har blitt oversatt til norsk, mens andre brukes på samme måte i Norge og i andre land.

Det norske språket inneholder også mange uttrykk som nordmenn bruker hver dag gjennom sosiale medier, film og trykte medier. Ordspråkene og uttrykkene er del av kulturarven fra hvert enkelt land. De representerer den enkelte kulturs kunnskaper og verdier. Er det mulig å oversette dem? Finner vi de samme uttrykkene på både norsk og spansk?

Ely Navarro er sosialantropolog, kulturformidler og medarrangør i Hjerter i Chili på Litteraturhuset i Trondheim. Hun er interessert i litteratur, kulturforståelse og inkludering. 

Arrangementet kan følges direkte via Zoom. De som vil delta på arrangementet kan logge inn via Zoom og benytte innloggingskode: 910 3544 6025.

I forbindelse med koronasituasjonen har Litteraturhuset i Trondheim etablert Studio Litteraturhuset som ei digital satsning. Dersom du ønsker å støtte virksomheten, kan du donere et valgfritt beløp via vår hjemmeside, eller via Vipps-nummer 105581.

Dato

4. jun 2020

Tid

18.00 - 19.30

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere