Hjerter i chili: spansk-norsk uttrykksverksted

Hjerter i chili: spansk-norsk uttrykksverksted


Elizabeth Navarro - Jessica Pazqualli - Víctor Ramírez

Verkstedet ble gjennomført første gang i sommer, som en del av Spansk litteratur -og kulturuke, og på grunn av gode tilbakemeldinger har vi valgt å kjøre kurset igjen.

I dette spansk-norske uttrykksverkstedet vil vi gjøre deg kjent med noen uttrykk og fraser fra spansktalende land gjennom litteratur. Slike uttrykk og talemåter representerer en muntlig tradisjon som er sterk knyttet til den fargerike kulturen fra Latin Amerika og Spania.

Mexico har det største antallet spansktalende i verden, og litteraturen er rik i uttrykk, ordtak og fraser. Noen av disse uttrykkene har blitt oversatt til norsk, og sammen skal vi finne ut hva som er deres favoritt. Det norske språket inneholder også mange morsomme uttrykk som nordmenn bruker hver dag.

Vi har valgt kjente forfattere fra noen spansktalende land. Kom og reis sammen med oss for å finne uttrykk på et hjørne i Barcelona, på en kafé i Mexico, på en park i Uruguay eller i en hage i Colombia!

Vi skal koble live via nettet med professor Victor Ramíres ved School for Foreign Students* i Mexico. Han er gjestelærer i dette verkstedet og skal gi en nettleksjon om spanske uttrykk fra Mexico.

Arrangementet er gratis, men på grunn av begrenset plass anbefaler vi at det tas ut gratisbillett til arrangementet.

Kursholdere:
– Elizabeth Navarro er sosialantropolog og co-founder av Colectivo Nordico i Mexico.
– Jessica Pazqualli er adjunkt med 16 års erfaring som spansklærer på ungdomstrinnet.
Begge har spansk som morsmål og er interessert i litteratur, kulturforståelse og integrering.

Gjestelærer:
Víctor Ramírez holds a Master’s degree in Education and has taught Spanish as a Foreign Language for 15 years in Mexico, the USA and France. He’s adjunct professor at the School of Languages at the Universidad Veracruzana (UV) where he also teaches English at the Language Center. He’s also instructor for teachers of Spanish at the School for Foreign Students at the UV. 

*School for Foreign Students tilhører Universidad Veracruzana som er et autonomt offentlig universitet i den meksikanske delstaten Veracruz.

Lenker:
Universidad Veracruzana: https://www.uv.mx/
School for Foreign Students: https://www.uv.mx/eee/
Colectivo Nórdico en México: https://www.facebook.com/ColectivoNordico/

Dato

18. okt 2018

Tid

16.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere