Humanismens idéhistorie

Humanismens idéhistorie


Morten Fastvold - Haakon Gunleiksrud

Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956, men humanismens røtter strekker seg langt tilbake i tid. Livssynshumanismen er siste skudd på stammen til en tradisjon som startet i renessansen, og den ivaretar opplysningstidens intellektuelle arv. Grunnantakelsen er at etikken er menneskeskapt og ikke gitt oss av høyere makter. Etikk blir dermed et rent menneskelig anliggende, der begrepene frihet, likhet og menneskeverd står sentralt. I tillegg vektlegges menneskets fornuft i form av kritisk, vitenskapelig tenkning.

Hvordan begynte humanismens idéhistorie? Hvorfor er toleransen en nødvendig dyd i humanismen? Hva har dannelse med humanisme å gjøre? Og hvor går veien videre for livssynshumanismen?

D️ette og mer får du svar på hvis du blir med på bokbad!

Morten Fastvold er filosof og forfatter av «Humanismens idéhistorie». Han intervjues av Haakon Gunleiksrud, sentralstyremedlem og mangeårig kursleder for Human-Etisk Forbund.

Møtet arrangeres av Human Etisk Forbund Trondheim og Malvik.

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her.

Dato

25. okt 2021

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere