Hva skal laksen spise? En løsningsorientert paneldebatt

Hva skal laksen spise? En løsningsorientert paneldebatt


Gunvor Øie - Sivert Bjørnstad - Tommy Reinås - Anders Skonhoft - Heidi Lundeberg - Anna Sara Fjeld

Framtiden i våre hender mener at bærekraft er avgjørende for å drive industri i vår felles natur. Regjeringen ønsker seg fem ganger så stor produksjon av fisk i fjordene våre. Er dette mulig å gjøre på en bærekraftig måte?

Norsk oppdrettsnæring har allerede i dag utfordringer knyttet til fôrråvarer. Spesielt soya har vist seg å medføre negative konsekvenser i produksjonslandene.

Kan soya erstattes med mer bærekraftige alternativ?
Forskere har funnet at blant annet alger, insekter og treflis kan være mulige næringskilder, men det er lite kommersiell produksjon av dette i dag.

Kanskje kan lokalprodusert fiskefôr bli et nytt, norsk industrieventyr, men hva skal til for å oppnå dette?

Vi inviterer til debatt på Litteraturhuset fredag 9. november 19:00!
Deltakere i panelet er:

Gunvor Øie, forskningssjef – SINTEF Ocean
Navn kommer, BioMar.
Sivert Bjørnstad (FRP)
Tommy Reinås (MDG)
Anders Skonhoft, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi – NTNU.
Heidi Lundeberg, researcher i Framtiden i våre henders etikk- og næringslivsavdeling.

Ordstyrer er Anna Sara Fjeld, Framtiden i våre hender – Trondheim.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngag: 57,-

Dato

9. nov 2018

Tid

19.00 - 22.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere