Hva skal vi med fremmedspråksopplæring i Norge i 2023?

Hva skal vi med fremmedspråksopplæring i Norge i 2023?


Ane Christiansen - Gro Nygård - Gerard Doetjes - Katrine Dalbu Alterhaug

7. mars kl. 19.00-21.00 kan du på Sellanraa Bok og Bar få høre historien om spanskfagets start og utvikling i Norge. I løpet av kvelden blir det også samtaler om fremmedspråkenes plass og framtid i dagens samfunn.

Lærer og forfatter Ane Christiansen vil i samtale med førsteamanuensis Gro Nygård ved Institutt for språk og litteratur presentere sin nyutgitte bok Spansk på norsk, Fra klippfiskhandel til fredagstaco – historien om spanskfaget i Norge. Boka markerer at det er 100 år siden Norge fikk sin første lærebok i spansk, og den forteller historien om spanskfaget på alle nivåer i utdanningssystemet fra 1874 og fram til i dag. Spansk var i generasjoner et lite språkfag i Norge, før det plutselig eksploderte på begynnelsen av 2000-tallet. Hva skjedde da?

Etter presentasjonen vil påtroppende leder ved Fremmedspråksenteret, Gerard Doetjes, tidligere leder av Fagutvalget for fremmedspråk i Norsk Lektorlag sentralt og nå sentralstyremedlem, Katrine Dalbu Alterhaug, sammen med Ane Christiansen, Gro Nygård og to studenter ved Institutt for språk og litteratur samtale om fremmedspråkenes situasjon og fremtid i Norge.

I samtalen vil vi blant annet ta opp følgende spørsmål:

  1. Trenger vi opplæring og studier i fremmedspråk i Trøndelag? I så fall, hvorfor?
  2. Hva bør et språkstudium/språkfag inneholde i 2023, og hvorfor?
  3. I en globalisert verden med stadig større grad av internasjonalisering, hvorfor går interessen ned for å lære språk?
  4. Hva kan vi språkfolk gjøre for å gjøre fremmedspråk relevant i samfunnet og i utdanningsløpet i Norge? Hvis man er skoleflink, blir man for eksempel ofte oppmuntret til å velge realfag.
  5. Hvordan bedre kontakten mellom fremmedspråkslærere på de ulike nivåene i utdanningssystemet og på tvers av de ulike språkene?

Det vil også være et musikalsk innslag i løpet av kvelden.

Gratis inngang. Billetter kan tas ut via Hoopla.
Sellanraa holder åpent til 22.

Arrangør: Institutt for språk og litteratur, NTNU

Dato

7. mar 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere