Hva snakker vi om når døden kommer tett på livet?

Hva snakker vi om når døden kommer tett på livet?


Øyvind Taraldset Sørensen - Matri Abroud - Cathrine Bang Hellum - Anna Lian

En samtale om tro, tvil og det å være menneske – og medmenneske – i møtet med alvorlig sykdom og død.

Sykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen, kulturkonsulent og muslim Matri Abroud og humanist Cathrine Bang Hellum ved St. Olavs hospital snakker om sine erfaringer med pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Hva blir viktig for et menneske som opplever alvorlig sykdom eller som vet at livet går mot slutten? Hvordan skal en ta farvel med sine nærmeste? Hva betyr troen eller mangel på tro når livet blir vanskelig å stå i?

Samtalen ledes av skribent og tekstforfatter Anna Lian.

Arrangører er Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital.

Gratis inngang, men det må tas ut gratisbilletter for arrangementet.

Dato

19. jun 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere