Hva ville Gerhardsen gjort? Mimir Kristjansson og Jørn Rattsø


Jørn Rattsø - Mímir Kristjánsson

Litteraturhuset i Trondheim har invitert Mímir Kristjánsson og professor i samfunnsøkonomi Jørn Rattsø til å diskutere Mímir Kristjánssons nyeste bok; «Hva ville Gerhardsen gjort».

Boka kom våren 2018 og skapte en debatt om både arbeiderpartiets situasjon, men også om lesningen av historiske data og statlig eierskap.

Samtalen ledes av Trond Åm.

Jørn Rattsø er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Rattsøs viktigste forskningsfelt er offentlig økonomi og økonomisk vekst og utvikling. Rattsø har ledet og deltatt i en rekke offentlige utredninger blant annet utvalget som har blitt kjent som «Rattsø-utvalget». Fra 2014–2016 ledet han Produktivitetskommisjonen.

Mimír Kristjánsson er forfatter og journalist i avisa Klassekampen. Han har gitt ut flere bøker bla. om Island.

Fra forlaget:
I sin nye bok «Hva ville Gerhardsen gjort?» prøver journalist og forfatter Mímir Kristjánsson å finne en vei ut av krisa for Ap. Han vender seg mot landsfaderen Einar Gerhardsen, som styrte landet med reint flertall i 20 år etter krigen. Har dagens Arbeiderparti noe å lære av Einar Gerhardsen? Ja, mener Kristjánsson, som etterlyser et sosialdemokrati som mobiliserer langs klasselinjene, tør å ta styring over økonomien og som har en visjon om et annet og bedre Norge.

Inngang: 100/70

Dato

18. sep 2018

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere