Striptease, porno, prostitusjon – Hva skal være lovlig og hva skal forbys?

Striptease, porno, prostitusjon – Hva skal være lovlig og hva skal forbys?


Mona Berger - Elin Marie Andreassen - Agnes Bolsø - Harry Arne Solberg

I fjor vedtok flertallet i bystyret at strippeklubber ikke skulle få skjenke alkohol. Tidligere i høst fikk strippebaren Dreams medhold av tingretten om at Trondheim kommune ikke kan nekte skjenkebevilling til strippeklubber. Bystyrets flertall vektla forhold som likestillingshensyn/diskriminering, trakassering, utnytting av sårbare mennesker, menneskehandel og byens profil og omdømme i sitt vedtak, men tingretten konkluderte med at vedtaket var ugyldig, og begrunnet det med at ulemper ved stripping ikke er et alkoholpolitisk argument.

Dette møtet skal ikke primært handle om juridiske tolkninger av den aktuelle saken, men om i hvilken grad det er behov for politiske målsettinger på dette feltet. Når blir i så fall virkningene så negative og alvorlige at lovverket bør tas i bruk? Den politiske venstresiden har tradisjon med å kreve forbud mot aktiviteter som bl.a. stripping, pornografi og prostitusjon. Dette er aktiviteter som kan ha negative effekter – direkte eller indirekte. Men hvor alvorlige bør virkningene være for at aktivitetene skal forbys? Og finnes det andre virkemidler som kan være mer hensiktsmessige enn anvendelse av lovverket?

Deltakere er:

  • Varaordfører Mona Berger (SV), som fremmet forslaget om at det ikke tillates skjenkebevilling for utesteder som fører stripping som underholdningskonsept.
  • Elin Marie Andreassen (gruppeleder for FrP), som har karakterisert kommunens forbudsforslag som misbruk av Alkoholloven.
  • Professor emerita, Agnes Bolsø, mest kjent som kjønnsforsker. Hun har skrevet om og debattert både pornografi og prostitusjon i en årrekke, og har forsøkt å nyansere debatten når den tenderer til å gå i vante spor.

Harry Arne Solberg vil lede samtalen mellom de tre.

Sted: Sellanraa

Inngang: 50,-

Dato

4. mar 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere