Hvor går Kina?


Arnulf Kolstad - Kjell Hammer

MOT KAPITALISME/IMPERIALISME ELLER SIN EGEN FORM FOR SOSIALISME?

Avisa Friheten/NKP inviterer til kveldsseminar på Litteraturhuset i Trondheim.

Fra et bondesamfunn med 7000 års historie har Kina i løpet av de siste 20 år blitt en moderne industristat. Fra et tilbakestående teknologisk samfunn til verdens fremste land innen datateknologi og forskning. Fra fattigdom til økonomisk stormakt med investeringer i alle deler av verden. Hva og hvordan har det skjedd? Er Kina en kapitalistisk/imperialistisk stat eller en særegen form for sosialisme under kommunistpartiets (KKP) leder Xi Jinping?

Innledere: Arnulf Kolstad og Kjell Hammer.

Arnulf Kolstad: Kina – annerledeslandet. Hva kan vi lære?  

Har bodd i Kina 6. måneder hvert år mellom 2004 og 2015. Han var gjesteprofessor ved tre kinesiske universitetet og ved Chinese Academy of Sosial Sciences. Han har reist rundt det meste av Kina og besøkt kulturhistoriske museer i mange provinshovedsteder.  Han vil ta for seg Kinas historie, særlig perioden 1750 til 2000, med keiserdømmets opphør, kampen mot vestlig imperialisme og Japan. Videre kampen mot nasjonalistene og Folkets Frigjøringshær ledet av Mao og den kommunistiske revolusjonen i 1949. Han spør: Hva menes med kommunismen med kinesiske karakteristika, hva er kommunistpartiets rolle i dagens Kina, og hva kjennetegner meritokratiet, styreformen i Kina? Er kina på vei mot en «ny form for sosialisme?

Kjell Hammer: Kina – venn eller fiende?

Han er pensjonert fagarbeider innen industri/skipsbygging og var mangeårig fagforeningsleder på TMV. I en periode var han medlem av AKP og er nå medlem av NKP. Han har med stor interesse fulgt Kinas politiske utvikling i over 50 år og deltok på studie- og informasjonstur i Kina i mars 2019 i NKPs delegasjon. De var invitert av Kinas Kommunistiske Parti.
Hammer stiller spørsmålet om Kina er venn eller fiende til Norge eller andre land i verden. Hva har Lenin, Det Store Spranget, Kulturrevolusjonen, Deng Xiaoping betydd for utviklingen?  Kinas rolle som stormakt og hva er Kinas politiske målsettinger til 2025, 2035 og 2049? Truer Kina verdens nasjoner?

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 17.30.
Fri adgang.

Foto: Scanpix

Dato

8. mai 2019

Tid

18.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere