Hvordan kan flyktninger med høy utdanning få relevant jobb?

Hvordan kan flyktninger med høy utdanning få relevant jobb?


Lansering av hefte om innovasjon og arbeidsinkludering.

Heftet kan leses og lastes ned her: https://bit.ly/2IJPopC

For flyktninger som kommer til Norge med høyere utdanning er det krevende å få jobb i sitt fagfelt. Til tross for at 21 prosent av flyktninger i Norge har utdanning på universitets- eller høyskolenivå viser statistikk at gruppen er overrepresentert i yrker uten krav til utdanning (SSB 2019).

Trondheim kommune har derfor utviklet to nye tilbud: mentorprogram og fagrelevante internships. I løpet av ett år med intensiv karrierelæring og kompetanseheving, er målet å komme i jobb som samsvarer med kvalifikasjoner og ambisjonsnivå. Slik tilføres arbeidsmarkedet nye og viktige ressurser som bedre speiler befolkningen.

I samarbeid med INN – Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim kommune, har NTNU Samfunnsforskning nå publisert et erfaringshefte om de to tilbudene. Vi håper dette vil inspirere andre til å satse på fagrelevant arbeidsinkludering. Vi synes også det er viktig å slå et slag for at flyktninger med høy utdanning får utnyttet sin kompetanse og oppnår stabil tilknytning til arbeidslivet.

Arrangementet strømmes fra Litteraturhusets Facebook-side mandag 14.12 kl. 09.

Dato

14. des 2020

Tid

9.00 - 10.30

Sted

Digitalt

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere