Hvordan skal samfunnet forholde seg til terrortrusselen fra IS?

Hvordan skal samfunnet forholde seg til terrortrusselen fra IS?


Sofie Høgestøl - Iyad El-Baghdadi - Eirik Løkke

Litteraturhuset i Trondheim og Civita inviterer til debattmøte: Hvordan skal det norske samfunnet forholde seg til terrortrusselen fra IS?

I januar trakk FrP seg fra flertallsregjeringen som følge av beslutningen om å hente hjem en IS-kvinne og hennes barn. Saken illustrerer flere dilemmaer og utfordringer. Hvilken sikkerhetsrisiko utgjør fremmedkrigere? Behøver vi en strengere terrorlovgivning – eller er dagens lovverk godt egnet til å håndtere trusselen? Hvilket moralsk og juridisk ansvar har vi for norske fremmedkrigere som har vervet seg til IS? Hvordan kan vi forhindre at norske statsborgere blir radikalisert?

På kveldens møte vil Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO og forfatter av boken «Fremmedkrigere», og Iyad El-Baghdadi, menneskerettsaktivist og forfatter tilknyttet Civita, samtale om disse spørsmålene og hvordan det norske samfunnet skal forholde seg til IS.

Samtalen ledes av rådgiver i Civita, Eirik Løkke, og vil foregå på engelsk.

Velkommen!

Bilde: A destroyed part of Raqqa, 1 August 2017. US-backed Forces Press Author: Mahmoud Bali (VOA)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Destroyed_neighborhood_in_Raqqa.png

Dato

25. feb 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere