Hvordan snakke med barn og unge om det som er vanskelig?

Hvordan snakke med barn og unge om det som er vanskelig?


Alle har en psykisk helse. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at en annen person blir sett. Hvordan kan vi snakke med barn og unge om det som er vondt og vanskelig?
Vi spør ungdom fra Forandringsfabrikken om deres erfaringer med hjelp til psykisk helse, og vi spør hjelpere fra Nok.Trondheim om deres erfaringer etter samtaler om seksuelle overgrep.
Sammen prøver vi å bli klokere mennesker.
Arrangementet organiseres av LINK Trondheim og Sør-Trøndelag Røde Kors og støttes av Trøndelag Fylkeskommune
Cellist Hedda fra Kulturskolen i Trondheim spiller to satser fra Bachs d-mollsuite ved arrangementets start.
Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Gratis inngang. Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter forhånd.
Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/
Om Forandringsfabrikken
Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter, organisert som en ideell stiftelse. Vi inviterer barn og unge i undersøkelser til å dele erfaringer om møte med skole, psykiske helsetjenester, psykisk helsevern og barnevern, og til å gi råd om hvordan systemene kan bli bedre. Dette oppsummeres i rapporter. Forandringsfabrikken har møtt 6200 barn i skolen, 1900 som har fått psykisk helse hjelp, 1700 barn i barnevernet og 500 som har opplevd vold og overgrep. Unge som løfter ut og formidler kunnskap fra undersøkelser gjort i Forandringsfabrikken kalles proffer.
Om Nok. Trondheim
Nok. Trondheim, Senter mot seksuelle overgrep (www.smiso-st.no) tilbyr hjelp til selvhjelp for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Nok. Trondheim har også som oppgave å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep, og å sette fokus på samfunnsforhold som kan bidra til å legitimere seksuelle overgrep.
Litt om Verdensdagen.no og årets tema
Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.
De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

Dato

12. okt 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere