Hyblifisering ute av kontroll?

Hyblifisering ute av kontroll?


Erling Moe - Ragnar Brevik - Åste Hagerup - Rathi Devi Easwaran

Festbråk, forsøpling og et mer ensformig bomiljø blir med jevne mellomrom tatt opp av fortvilte naboer. Utviklingen på Møllenberg, Singsaker og i andre sentrale bydeler i Trondheim vekker bekymring. Politikerne i Trondheim mener de står uten treffsikre våpen mot studenttette bydeler, når flere bygårder bygges om til hybler og bokollektiv som leies ut.

I 2018 viste en artikkelserie i Adresseavisen at halvparten av huseierne på Møllenberg ikke bor der selv. Trondheim kommune innførte da en hyblifiseringsbestemmelse, men kommunen kan ikke si om denne virker. For dersom en utleier setter opp lettvegger i en leilighet og leier ut til flere personer, kan det ifølge kommunens jurist ikke kalles hyblifisering.

Nylig fastslo også kommunedirektøren i Trondheim at boplikt, som politikere har foreslått, ikke er et alternativ. Utleierne mener de ikke hyblifiserer, at de tar ansvar og er opptatt av bokvalitet. Og studentene? De vil bo sentralt.

Står politikerne maktesløse?
Hva mener beboerne bør gjøres?
Og hva sier Møllenbergs største utleier?

Adresseavisen, Litteraturhuset i Trondheim og Study Trondheim inviterer til direktesendt debatt på adressa.no og Litteraturhusets Facebook-side.

Du møter:
Venstre-politiker Erling Moe
Eiendomsinvestor Ragnar Brevik, Møllenbergs største utleier
Åste Hagerup, leder Studenttinget NTNU og tidl. Møllenberg-beboer
Rathi Devi Easwaran, Møllenberg & Rosenberg velforening

Foto: Adresseavisen og Christoffer Jellum

Dato

30. sep 2020

Tid

11.00 - 11.45

Sted

Digitalt

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere