Inge Eidsvåg: Døden – livets følgesvenn

Inge Eidsvåg: Døden – livets følgesvenn


Inge Eidsvåg

Dette er et foredrag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet og generell omtale av foredragsrekken her.

I alle kulturer og til alle tider har forestillingen om et liv etter døden eksistert. Den teknologiske utvikling byr i dag på nye udødelighetsdrømmer. Den såkalte «transhumanismen» er en bevegelse som ved hjelp av teknologi ønsker å utrydde alle sykdommer, skape et bedre menneske og til sist avskaffe døden. Noen av guruene innen denne bevegelsen spår at de første udødelige mennesker allerede er født.

Foredraget tar utgangspunkt i våre drømmer om udødelighet, men konkluderer med at det er vår bevissthet om døden som gjør oss til mennesker og som gir livet verdi. Når hvert øyeblikk kan være vårt dødsøyeblikk, må vi tenke gjennom hvordan vi vil leve. En passende hustavle som setter både livet og døden i perspektiv, er gitt oss av den svenske dikteren Per Olof Enquist: ”En dag ska vi dö. Men alla andra dagar ska vi leva.” Med eksempler fra skjønnlitteraturen vil Eidsvåg vise hvordan vi mennesker har forsøkt å forsone oss med «den siste fiende».

Inge Eidsvåg er forfatter og tidligere rektor ved Nansenskolen. Han har mottatt en rekke priser for sitt arbeid: Brobyggerprisen (1992), Kulturprisen for Gudbrandsdalen (1997), Blance Majors Forsoningspris (2005), Dialogprisen (2013). Medlem av Verdikommisjonen 1998-2001. Av bøker kan nevnes: Læreren. Betraktninger om kjærlighetens gjerninger (2000), Når livet kaster skygger(2002), Menneske først!(2004), Den gode lærer i liv og diktning (2005), Minnene ser oss (2010), Underveis. Vandringer i et landskap mellom tro og tvil (2015), Døden – livets følgesvenn (2017).

Inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.

Inngang: 100/75

Dato

25. apr 2018

Tid

18.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere