Inkluderingsdebatt i Teatergata

Inkluderingsdebatt i Teatergata


Monica Stendahl Rokne - Monica N. Ifejilika - Kristina Cepkenovic Karlsen - Samer Zarka - Javad Montazeri - Per Ananiassen

Velkommen til Inkluderingsdebatt i Teatergata.

I samarbeid med Kunsthall Trondheim og Litteraturhuset i Trondheim, inviterer Trøndelag Teater til inkluderingsdebatt om arbeidsmuligheter for kunstnere og kulturarbeidere med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. I panelet vil Trondheim kommune, Norsk kulturråd og kunst- og kulturarbeidere i Trondheim delta.
Mens migrasjonen i verden har ført til at Norge er blitt tilført potensiell ny arbeidskraft, sliter innvandrende kunstnere, kulturarbeidere og andre med å få tilgang til arbeidsmarkedet både som ansatte og frilansere.

I denne tredje av vår rekke av mangfoldsdebatter spør vi om våre nykommeres faglige, kulturelle og personlige kompetanse virkelig er noe kunst- og kulturfeltet etterspør. Har de egentlig noen vei inn relevante yrker? I så fall, hvordan kan myndigheter og kunst- og kulturfeltets ulike aktører bidra til at flere kan delta? Og hvordan kan de sikres både lønns- og pensjonsmuligheter på lik linje med andre i landet?

Vi har invitert deltakere med ulike ståsted innenfor kunst- og kultur for å diskutere disse temaene.

Debatten blir ledet av dramaturg Per Ananiassen, og deltakerne i panelet er:

Monica Stendahl Rokne er rådgiver i kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur og næring hos Trondheim kommune. Hun har tidligere blant annet vært daglig leder for Cirka Teater og prosjektkoordinator for Prosjekt kunsthall Trondheim. Hun har en master i drama og teater fra NTNU.

Monica N. Ifejilika har bakgrunn som sanger, scenekunstner og komponist, som soloartist og som del av kulturgruppa Queendom. I august 2021 trådte hun inn i Kulturrådet, og er nå rådgiver i seksjon for infrastruktur og mangfold.

Kristina Cepkenovic Karlsen fra Jugoslavia (Kosovo). Hun har bodd i Trondheim siden 2002. Karlsen har en Masters of Art-utdanning fra Universitetet i Pristina, Jugoslavia. Hun jobber som billedkunstner, formidler for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken, og hun er avdelingsleder for visuell kunst ved Trondheim kulturskole.

Samer Zarka er fra Syria. Han har en Masters of Art i teaterregi fra Minsk i Hviterussland. I en årrekke, før han kom til Norge, satte han opp teater for barn på Nasjonalteatret i Damaskus og i andre land i regionen. Han er for tiden i praksis i dramaturgiatet på Trøndelag Teater. Fra oktober går han inn i en aspirantstilling ved teatret der han skal jobbe som instruktør for barneteaterskolen og som dramaturg.

Javad Montazeri har en bachelor i fotografi og har vært nyhets- og dokumentarfotograf i mer enn 20 år. Han har jobbet med en rekke ulike kjente internasjonale aviser og magasiner samt store fotobyråer som Reuters. Bildene hans har blitt publisert i verdenskjente presser. Han immigrerte til Norge med familien i 2009 på grunn av politiske årsaker. I Norge har Javad Montazeri også samarbeidet med norske aviser, inkludert Adresseavisen. NRK og Fylkesarkivet er aktører Montazeri har jobbet med. Han jobber nå som kulturaspirant ved Trondheim Folkebiblioteket. Der han er aktiv med en rekke ulike oppgaver i foto og video og markedsføring på SoMe-kanaler.

Per Ananiassen har hovedfag i teatervitenskap fra Bergen. Han har jobbet som dramalærer, dramaturg på Trøndelag Teater, teatersjef i Teaterhuset Avant Garden og Rosendal Teater. I år er kan tilbake i dramaturgiatet ved Trøndelag Teater.

Sted: Trøndelag Teater, Prinsens Gate 18/20,

Gratis inngang, men fribillett må løses mht smittesporing.

Dato

28. sep 2021

Tid

19.00 - 20.00

Sted

Trøndelag Teater

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere