Inkluderingsdebatt: Religion og samfunn

Inkluderingsdebatt: Religion og samfunn


Gulabuddin Sukhanwar - Dag Aakre - Ismail Cuneyt Guzey - Mari Haugen - Maryam Kawkab - Hanne Paltiel

I vår november-utgave i rekken av mangfoldsdebatter har vi invitert ulike religiøse institusjoner til en paneldebatt om deres engasjement og rolle i arbeidet med å skape inkludering og brobygging.

Vi har invitert representer fra Samarbeidsråd for tros-og livssynssamfunn (STL), Ahl al-bayt Senter, Kirkelig Dialogsenter, Bahá’í-samfunnet og Muslimsk Samfunn i Trondheim (MSiT) til debatten.

Samtalen ledes av Gulabuddin Sukhanwar, leder for Litteratur for inkludering ved Litteraturhuset i Trondheim. Sukhanwar studerer religionsvitenskap ved NTNU.

Paneldeltakere:

Dag Aakre er teolog og prest. Han har ansvar for Kirkelig Dialogsenter og har tidligere vært leder for Kirkens Bymisjon Trøndelag. Dag har vært engasjert i religionsdialog nasjonalt og internasjonalt i mange år.

Ismail Cuneyt Guzey er leder for Muslimsk Samfunn i Trondheim, MSiT og professor ved avdeling for psykisk helse ved NTNU.

Mari Haugen er tidligere lektor ved Tiller videregående skole i Trondheim. Mari er et aktivt medlem av Bahá’í-samfunnet i Trondheim og besøker jevnlig ungdomsskoler og videregående skoler med tilbud om undervisning om Bahá’í-troen.

Maryam Kawkab er opprinnelig fra Afghanistan og flyttet som ungdom til Norge i 2001. Hun er sosionom, og har arbeidserfaring fra NAV og flyktningetjenester i kommunene i Trøndelag. Hun har vært medlem av Ahl al-bayt-senteret siden 2003.

Hanne Paltiel er fysioterapeut og er svært opptatt av både inkludering og integrering i det norske samfunnet. Dette engasjementet har ført til at hun representerer Det jødiske samfunn i Trondheim i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn (STL). Hun har vært styremedlem i STL Trondheim i 8 år, og leder i fire av årene.

Inkluderingsdebatten er en del av en serie av arrangement som tar for seg inkludering og integrering i det norske samfunnet. Debattserien arrangeres av Litteratur for inkludering (Litteraturhuset i Trondheim), Kunsthall Trondheim og Trøndelag Teater.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:00-21:00. Sellanraa har åpent fra 18.
Gratis inngang. Billetter kan tas ut via Hoopla.

Dato

8. nov 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere