Inkluderingsdebatt: Seksualitetens kulturelle ulikhet

Inkluderingsdebatt: Seksualitetens kulturelle ulikhet


Thee Yezen Al-Obaide - Yuksel Kayhan - Eivind Rindal - Salah Kreker - Per Ananiassen

I vår januar-episode i rekken av mangfoldsdebatter vil vi diskutere seksualitetens kulturelle ulikhet.

Til samtalen har vi invitert Thee Yezen Al-Obaide, Yuksel Kayhan, Eivind Rindal og Salah Kreker. Debatten ledes av Per Ananiassen.

Thee Yezen Al-Obaide er født og oppvokst i Irak. Han flyttet til Kristiansand, Norge, da han var 17 år gammel, sammen med sin familie. Han er filmskaper, aktivist og medgrunnlegger av Salam-organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn i Norge, hvor han er assisterende generalsekretær.

Yuksel Kayhan er norskfødt med innvandrerforeldre med kurdisk/tyrkisk bakgrunn og har bachelorgrad i sosialt arbeid. Hun har arbeidserfaring fra Gartnerhaugen barneverninstitusjon, bofellesskapet Emilie Kroghs veg i Trondheim kommune og akuttsentret Vikhovlia i Bufetat. Ved disse tre arbeidsstedene består målgruppen av barn og unge, både etniske- og minoritetsungdommer.

For tiden jobber hun i prosjektet Søster til søster og Bror i Kirkens Bymisjon, Trøndelag. Søster til søster og Bror er et voldsforebyggende prosjekt som er utviklet av Kirkens Bymisjon i Trondheim. Prosjektet ble startet i 2015, og arbeider mot vold, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og forskjellige former for alvorlig tvang.

Salah Kreker er miljøveileder for barn og og ungdom på Tonstad skole Trondheim, ICDB veileder (international child development program) og arbeider som tolk og kursholder i Kirkens Bymisjon. Han har juridisk bakgrunn og master i rettsvitenskap fra Damaskus universitet og er masterstudent i språk og kommunikasjon ved NTNU.

Eivind Rindal er aktivist og har i over 10 år hatt ulike verv i forbindelse med Trondheim Pride og andre skeive organisasjoner i Trondheim og Trøndelag. Han er nå blant annet med i aktivistkollektivet Skeivt Opprør og har opp gjennom årene engasjert seg i en rekke politiske spørsmål knyttet til skeives rettigheter i samfunnet og til den fremvoksende høyreekstremismen. Eivind har utdanning innen blant annet statsvitenskap og skriver nå master i religionsvitenskap på NTNU. 

Inkluderingsdebatten er en del av en serie av arrangement som tar for seg inkludering og integrering i det norske samfunnet. Debattserien arrangeres av Litteratur for inkludering (Litteraturhuset i Trondheim), Kunsthall Trondheim og Trøndelag Teater.

Sted: Kunsthall Trondheim
Tidspunkt: 18:00-20:00
Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla.

Bildet viser f.v.: Thee Yezen Al-Obaide (foto: Ingrid Pop), Yuksel Kayhan, Salah Kreker, Eivind Rindal og Per Ananiassen.

Dato

19. jan 2022

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere