Inkluderingsdebatt: valgkampen 2021

Inkluderingsdebatt: valgkampen 2021


Sara Shafiqhi - Latifa Nasser - Hege Bae Nyholt - Kjetil Utne - Johan Nordbøe - Azra Halilovic - Karim Tahir

I samarbeid med Kunsthall Trondheim og Trøndelag Teater, inviterer Litteraturhuset i Trondheim til inkluderingsdebatt i anledning valgkampen 2021. Målet er å høre fra politikere og folk som har erfaring med hvordan personer med innvandringsbakgrunn kan delta aktivt i valgdebatten og forstå det politiske landskapet bedre. Hva er mulighetene og utfordringene?

Deltakere er Sara Shafiqhi (AP), Latifa Nasser (SV), Hege Bae Nyholt (Rødt), Kjetil Utne (Høyre) og Johan Nordbøe (FrP).

Debatten ledes av Azra Halilovic og Karim Tahir.

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her.

Sara Shafighi er bystyrereprensentant for Arbeiderpartiet i Trondheim. Hun er nestleder i oppvekstkomiteen og rådgiver til ordføreren. Hun brenner for at alle barn, uansett foreldrenes størrelse på lommeboka, får en god oppvekst.

Latifa Nasser er født i Tanzania. Hun sitter som fast representant for Sosialistik Vensteparti i bystyret. Latifa har en rik politisk begrunn, hun ble valgt inn i bystyret i 2011 og er nå inne i sin tredje periode i bystyret.

Hege Bae Nyholt jobber i barnehage i Trondheim og som gruppeleder for Rødt i Trøndelag fylkeskommune. Hun har jobbet i Betlehem, Vestbredden og som solidaritetsarbeider i en flyktningleir i Libanon. Ved valget 2021 er hun Rødts 1. kandidat til Stortinget fra Sør-Trøndelag.

Johan Nordbøe er bystyrerepresentant for FrP i Trondheim.

Kjetil Utne er bystyremedlem for Høyre i Trondheim. Han har tidligere vært nestleder i Mangfoldsrådet og er nå vara til Trøndelag fylkes integreringsutvalg.

Dato

23. aug 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere