ISFiT Presents: Labour Migration @Litteraturhuset

ISFiT Presents: Labour Migration @Litteraturhuset


Martin Ruhs - Fabiola Mieres - David Goodhart - Johan Fredrik Rye - Morten Langfeldt Dahlback

**Norwegian version below**

What are the impacts of labour migration on labour markets around the world? According to the International Labour Organization (ILO), there are approximately 150 million labour migrants in the world today. This number has broad economic consequences, but the impact is bigger than numbers and income. With the movement of people follows the movement of cultures and norms, along with an increased pressure on existing labour markets. Does the competition for jobs undermine integration, or do open labour markets successful integration and flourishing economies?

The focus of this plenary session will be the economic, political and social impacts of labour migration. To cover these topics, we have invited Martin Ruhs, who is currently at the European University Institute in Florence, as well as Associate Professor of Political Economy at Oxford University and Fabiola Mieres, representing the International Labour Organization. Also joining us are journalist and author David Goodhart, as well as professor in sociology and political science Johan Fredrik Rye, with Morten Langfeldt Dahlback as moderator.

Entrance from the Main library, Kongens gate. Doors open at 18.30.

This event is free of charge.

ISFiT events can be adapted for visitors with movement and hearing impairments. Contact universaladaption@isfit.no for more information.

———————————————————

Norwegian:

Hvordan påvirker arbeidsmigrasjon økonomien, kulturen og de nasjonale arbeidsmarkedene rundt om i verden? I følge Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er det i dag omtrent 150 millioner arbeidsmigranter i verden. Dette fører med seg økonomiske konsekvenser, men konsekvensene strekker seg også forbi tall og inntekt. Med forflytning av mennesker følger også forflytning av kulturer og normer, samt et økende press fra eksisterende arbeidsmarkeder. Kan konkurranse om jobbene føre til fiendtlige holdninger og hindre integrering, eller er åpne arbeidsmarkeder veien til suksessfull integrering og blomstrende økonomi?

Dette debattmøtet vil se nærmere på de økonomiske, politiske og sosiale konsekvensene av arbeidsmigrasjon. Kveldens panel vil bestå av førsteamanuensis i politisk økonomi ved Oxford universitet, Martin Ruhs. Fabiola Mieres, representant for ILO samt journalist og forfatter David Goodhart, og professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU Johan Fredrik Rye. Til å lede oss gjennom denne debatten har vi gleden av å ha med oss Morten Langfeldt Dahlback som moderator.

Inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Arrangementet er gratis.

Arrangementet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Kontakt universaladaption@isfit.no for mer informasjon.

Dato

11. feb 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere