Jan Kjærstad: En tid for å leve

Jan Kjærstad: En tid for å leve


Jan Kjærstad - Lars August Fodstad

I Jan Kjærstads nye roman møter vi tolv mennesker som alle har det til felles at de befinner seg i Nationaltheatret for å overvære en oppsetning av Ibsens Hedda Gabler. Tolv ulike skjebner fra hver sin kant men i samme teatersal, om møtets betydning, om samtidas oppmerksomhetsjag og om framtidas usikkerhet. Samtalen ledes av Lars August Fodstad, instituttleder ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Inngang: 150/100

Sted: Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Foto: Fartein Rudjord

Dato

16. okt 2021

Tid

13.00 - 14.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere