Jernframstilling i keltisk/romersk jernalder i Trøndelag

Jernframstilling i keltisk/romersk jernalder i Trøndelag


Arne Espelund

Professor Arne Espelund kommer til Litteraturhuset for å snakke om jernframstilling i keltisk/romersk jernalder i Trøndelag.

Det var et pedagogisk motiv som førte til  forsking på vår tidlige jernhistorie.  I samarbeid med arkeologer knyttet til universitetet og en skolelærer i Skogn fant vi i 1982 anlegget på Heglesvollen i Frolfjellet, som omfattet 4 ovner og nær 100 tonn med slagg.  Det har vist seg at det var i bruk i eldre – romersk – jernalder.   Registrering i «seterbeltet» i Inn-Trøndelag har påvist funn av mer enn 300 anlegg fra perioden 500 fvt. til 500 evt. og et velorganisert samfunn 1000 år før vikingtida.  Påfallende er direkte bruk av furuved og utnytting av skorsteinseffekt.  Det ble framstilt et godt smibart jern med høyt utbytte,  med utstyr for gjenbruk.  Bak produksjonen kan vi ane et laugsvesen, som klarte  å beholde kunnskapen for seg sjøl.  Ny informasjon  tyder på at kunnskapen kom fra Noricum i Romerriket alt i keltisk tid.  Våre funn vekker interesse blant arkeologer på Kontinentet.  

Arne Espelund (f.1929) er pensjonert professor i metallurgi ved NTNU. Espelund har gjennom mange år arbeidet for å dokumentere og formidle kjennskap om jernvinneanlegg og tidlig jernproduksjon i Norge.

Illustrasjon: Inkalill

Inngang: 50,-

Arne Espelund

Dato

21. mai 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere