Kampen mot tvangsekteskap i Norge!

Kampen mot tvangsekteskap i Norge!


Jeanette - Hege Storhaug - Rita Karlsen - Lily Bandehy - Walid Al-Kubaisi - Cemal Knudsen Yucel

Noen av Norges modigste personer møtes på Litteraturhuset i Trondheim den 21.september!

De har kjempet i flere år mot patriarkalske og religiøse ukulturer som undertrykker grunnleggende frihetene til enkelte individer her i Norge.

Tross hatefulle beskyldninger og svik har de aldri gitt opp kampen mot ukulturene som har blitt oversett med kulturrelativismens eller i religionsfrihetens navn.

Norskpakistanske Jeanette var 17 år da hun ble tvangsgiftet i Pakistan for 24 år siden. Heldigvis klarte hun og barnet å flykte fra tvangsekteskapet. Dette må ha vært en enorm fysisk og psykisk påkjenning for henne, likevel valgte modige Jeanette å stå fram og fortelle om denne hendelsen i håp om at andre ikke skulle bli utsatt for det samme.

Mens myndighetene og medieeliten var opptatt med «dialog og brobygging arbeid» med patriarkalske religiøse talsmennene, tok den modige Jeanette mot til seg å gikk ut i fronten for å forebygge tvangsekteskap sammen med Hege Storhaug og HRS for 19 år siden.
De har bidratt til å opprette statens første handlingsplan mot tvangsekteskap allerede i 1998. De har også i de årene skrevet kronikker, gitt intervjuer, vært aktiv i samfunnsdebatten og de har avslørte mørkemennene i håp om å avlive denne type steinalderkultur.

Nå er det 19 år siden den første handlingsplanen mot tvangsekteskap ble utgitt. Likevel er det registrert årlig ca 350 førstegangskontakter til krisesentrene, hvor de oppsøkende ber om hjelp eller råd i forbindelse med tvangsekteskap.

Hvorfor har vi fortsatt disse problemene? Og hvor blir det av de store demonstrasjonstogene, store kampanjer for handlingsplanene for å stoppe ukulturene her i Norge?
Er det ikke ille nok når det er registrert 123 tvangsekteskap i fjor? Tør vi å tenke på hvor mange som er tvangsgiftet uten å bli registret?

Paneldeltakere:

Jeanette:
Norskpakistanske Jeanette er blogger, aktivist og samfunnsdebattant. Jeanette er styremedlem i Ex-Muslims of Norway. Hun var den første i Norge som åpent hadde fortalt om egne opplevelser med tvangsekteskap. Året 1999!
Jeanette jobbet åpent også i HRS, og da Fadime Sahindal og Anooshe Sediq Ghulam, ble æresdrept i 2002, kom temaene tvangsekteskap og de mange muslimske jenter og kvinners begrensede menneskerettigheter høyt på den politiske og offentlige dagsordenen.
Jeanette har vært et glimrende bidrag i kampen mot tvangsekteskap, og vi skulle ønske at alle aktive feminister hadde støttet henne fra dag 1.

Hege Storhaug:
Hun er en norsk journalist, forfatter og politisk aktivist. Hun arbeider som informasjonsleder i stiftelsen Human Rights Service (HRS). Storhaug har engasjert seg i samfunnsdebatten omkring spørsmål knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, islam, islamisme og integrerings- og innvandringspolitikken generelt. Hun har også forfattet ni bøker.

Rita Karlsen:
Rita Karlsen er grunnlegger og daglig leder i Human Rights Service. Hun er bl.a. utdannet cand.paed. fra UiO og har arbeidserfaring som f.eks. forsker på NIFU og metoderådgiver i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsavdeling.

Lily Bandehy:
Hun er nestleder i Ex-Muslims of Norway. Lily Bandehy er norsk-iransk forfatter, samfunnsdebattant, lærer og sykepleier. Hun har skrevet flere kronikker om kvinnerettigheter, likestilling, ytringsfrihet og religion.

Walid Al-Kubaisi:
Han er en norsk-irakisk forfatter, skribent, sivilingeniør. Al-Kubaisi er styremedlem i Ex-Muslims of Norway. Han er spaltist i Dag og Tid, og har skrevet flere kronikker om ukulturene i innvandrere miljø.
Han utga sin første bok i 1996, essaysamlingen Min tro, din myte: islam møter norsk hverdag. Kubaisi er utnevnt til statsstipendiat fra 2007. I 2016 ble han tildelt Fritt Ords honnør for «innspill i innvandrings- og integreringsdiskusjoner.

Ordstyrer:
Cemal Knudsen Yucel:
Han er norsk-tyrkisk blogger, aktivist, religionskritiker.
Cemal er grunnlegger og leder i organisasjonen Ex-Muslims of Norway.

Arrangør for arrangementet: Ex-Muslims of Norway

Gratis inngang.

Dato

21. sep 2017

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere