Kan troen og vitenskapen leve med hverandre?

Kan troen og vitenskapen leve med hverandre?


Herborg Finnset - Dag Hessen

Kommer godheten ovenfra eller innenfra? Får religionen frem det verste eller det beste i mennesket? Kan gudstro inkluderes i et vitenskapelig verdensbilde – og på hvilken måte?

Den velkjente biologi-professoren Dag Hessen har flere ganger berørt disse spørsmålene i sin litteratur, sist i boka «Vi. Samarbeid – fra celle til samfunn» som kom ut i fjor. Nå har biskop i Nidaros, Herborg Finnset, invitert ham til en samtale om tro og vitenskap på Litteraturhuset i Trondheim.

Biskop Herborg beveger seg dermed i en 300 år lang tradisjon. I år markeres jubiléet for Johan Ernst Gunerus (f. 1718), som var biskop i Nidaros i perioden 1758-1773. Gunnerus ønsket å stimulere samtalen og samhandlingen mellom tro og vitenskap, og han snakket ofte om de «to store skrifter» som alle burde forholde seg til: Bibelen og Naturen.

NTNU, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, NTNU Vitenskapsmuséet og Nidaros bispedømme står sammen om å markere 300 års-jubiléet for den helt spesielle biskopen og vitenskapsmannen Johan Ernst Gunnerus. Samtalen mellom biskop Herborg Finnset og biolog og forfatter Dag Hessen er en del av dette.

Inngang: 50,-

Foto: Titt Melhus/Cappelen Damm forlag

Dato

25. okt 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere