Kari Veiteberg: Hvem er den Andre? (inngår i serien Hva er da et menneske?)

Kari Veiteberg: Hvem er den Andre? (inngår i serien Hva er da et menneske?)


Kari Veiteberg - Per Bjørn Foros

Dette er et innslag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet og en omtale av serien her.

I sentrum for samtalen står et stort spørsmål: Hvor langt skal vi strekke oss i å møte, forstå og hjelpe våre medmennesker, dypest sett verne om alt liv og alle skapninger? Budskapet om nestekjærlighet som vi finner i kristen tradisjon, har ikke alltid vunnet fram i historien, i konkurranse med begjær etter makt og penger, herredømme over mennesker og utnytting av naturen. Den Andre kan stå på hjørnet og vente – eller skjule seg i tid og rom…   

Kari Veiteberg er biskop i Oslo bispedømme, før dette ansatt i Kirkens bymisjon. Hun har vært prest en rekke steder omkring i landet, undervist i teologi og vært studierektor ved Liturgisk senter. Videre har hun skrevet en rekke bøker, holdt prekener og andakter i NRK og ivrig deltatt i debatter og samtaler om liv og tro. Særlig har hun virket i miljøer der vi finner de mest utsatte i samfunnet.

Vi møter Veiteberg i samtale med Per Bjørn Foros, tidligere førsteamanuensis ved NTNU og initiativtaker til serien «Hva er da et menneske?»

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 150/100. (50 kroner av billetten doneres til Kirkens bymisjon).

Dato

2. apr 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere