Kjønn, makt og penger i organisasjon og ledelse

Kjønn, makt og penger i organisasjon og ledelse


Agnes Bolsø - Siri Øyslebø Sørensen - Stine H. Bang Svendsen - Berit Rian - Wencke Mühleisen - Maria Berg Reinertsen

Velkommen til lansering av boken Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power. Forfatterne bak boken inviterer til en bred diskusjon om feminisme og samfunnets eliter med innlegg fra Maria Berg Reinertsen, Wencke Mühleisen og Berit Rian med flere.

Det er fortsatt overvekt av menn i maktposisjoner i det norske samfunnet. Mektige organisasjoner styres fortsatt gjerne av menn. Men er kvinners muligheter for å bli toppledere i olje- og finansbransjen viktig for feminismen? Det blir kanskje mer likestilling av at vi får flere kvinner i Forsvaret, men blir samfunnet mer levelig for kvinner flest av det? Og hvilken betydning har seksuell trakassering for vedvarende ulikestilling i ledersjiktet arbeidslivet?

Boken som lanseres denne kvelden handler om sosiale og kulturelle mekanismer som holder ulikestilling ved like, og har dermed også noe å si om hva som kan gjøres for å øke kvinners innflytelse på viktige samfunnsområder. Boken tematiserer hvordan seksualisering og seksuell trakassering virker inn på kvinners arbeidsliv og karrierer. Den tematiserer også kjønnede fortellinger om suksess i bedrifter og organisasjoner.

Program:

  • Presentasjon av boken Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power ved redaktørene Agnes Bolsø, Siri Øyslebø Sørensen og Stine H. Bang Svendsen.
  • Kommentar ved Berit Rian, Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
  • Kommentar ved Wencke Mühleisen, forfatter og bidragsyter til boken.
  • Kommentar ved Maria Berg Reinertsen, forfatter og journalist i Morgenbladet.
  • Panelsamtale med Maria Berg Reinertsen, Wencke Mühleisen, Agnes Bolsø og Berit Rian.

Møteledere: Stine H. Bang Svendsen og Siri Øyslebø Sørensen

Inngang: Gratis

Dato

23. jan 2018

Tid

18.00 - 19.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere