Kjøpmannsgata – Presentasjon av vinnerforslag

Kjøpmannsgata – Presentasjon av vinnerforslag


Velkommen til presentasjon av vinnerforslag og premierte forslag til arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata!

Konkurransen ble gjennomført våren 2017. Den har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune og Statens vegvesen, og støttet med midler fra kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom Vitaliseringsprosjektet og EnBlåTråd.

Kjøpmannsgata og bryggerekka er blant Trondheims viktigste ikoner, og et område vi er svært stolte av. Her fortelles Trondheims byhistorie gjennom både byggeskikk og landskapsformer. Konkurransen er et steg i arbeidet med en ny områdeplan for Kjøpmannsgata, som skal bidra til å ta vare på og istandsette bryggene og byrommene.

Premieseremoni blir tidligere samme dag på Clarion hotell Brattøra:
https://www.facebook.com/events/1943076305956769/

Presentasjonen av forslagene holdes også fredag 29.09 klokka 10.15 på Gløshaugen i auditorium S5.

Se alle de innkomne konkurransebidragene her:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kjopmannsgata/start

Arrangører er Trondhjems Arkitektforening, En blå tråd og Litteraturhuset i Trondheim.

Gratis inngang.

Dato

28. sep 2017

Tid

18.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere