Klassikerforedraget: Hvordan tilintetgjøre fienden

Klassikerforedraget: Hvordan tilintetgjøre fienden


Torgeir E. Sæveraas

Foredrag med forfatter og historiker Torgeir E. Sæveraas

«Krigen er en ren fortsettelse av politikken med andre midler.»

Carl von Clausewitz (1780–1831) er kjent for sitt storverk «Om krigen», utgitt posthumt etter hans død. Clausewitz er fortsatt pensum for den som skal lære seg krig som fag, samtidig som verket er mye mer enn militærteori. Mest kjent er kanskje setningen «Vi ser altså at krig ikke bare er en politisk handling, men et ekte politisk instrument, en fortsettelse av den politiske virksomheten, en gjennomføring av denne, med andre midler».

Men hva består disse «andre midlene» egentlig i – og hva hvis anvendelse av krigens virkemidler leder til en situasjon som overskygger de opprinnelige politiske målsetningene? Hvor fritt kan krigens iboende, voldelige krefter få utspille seg uten at selve striden blir et mål i seg selv?

I dette foredraget vil Sæveraas blant annet snakke om betydningen Clausewitz tillegger det å «tilintetgjøre motstanderen»; et sentralt konsept i «Om krigen», som også gjennomsyrer tysk militær tenkning til og med andre verdenskrig, der konseptet ble trukket til sin ytterste konsekvens gjennom forsøket på å utrydde den jødiske befolkningen i Europa. Det blir et foredrag om mannen og verket, samt verkets virkningshistorie, og avslutningsvis vil foredraget berøre Clausewitz’ og «Om krigens» fortsatte relevans i lys av dagens situasjon.

Torgeir E. Sæveraas (f. 1976) er forfatter og historiker med doktorgrad fra NTNU. Han har utgitt bøker i flere ulike sjangre, og hans siste bok er «Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone» (Pax forlag, 2021).

Dato: 12.11.22
Tid: 14.00
Sted: Rådhussalen
Inngang: 100/50
Festivalpass: 300
(https://litthustrd.hoopla.no/sales/event/festivalpassbasta) Dette arrangementet er en del av Basta. Sjekk dermedbasta.no for fullstendig program.

Dato

12. nov 2022

Tid

14.00 - 15.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere