Klimakveld

Klimakveld


Bård Vegar Solhjell - Henrik Hallgrim Eriksen - Elin Lerum Boasson - Berit Kristoffersen - Snorre Valen

Klima og miljø er et tema og politikkområde som blir et stadig viktigere samfunnsproblem, og er derfor også av interesse for fremtidige statsvitere. Derfor vil vi i Leviathan invitere til klimakveld den 28. april!

Her har vi fått tak i noen av de fremste innen klimapolitikken, både fra akademia og politikken. De vil diskutere det veldig dagsaktuelle temaet, utfordringer, mulige løsninger og håpet for fremtiden. Avslutningsvis åpnes det opp for spørsmål fra salen. Ordstyrer for panelsamtalen er Snorre Valen, redaktør for Trønderdebatt og leder for Kringkastingsrådet.

Det vil bli en statsvitenskapelig vinkling, men det er likevel åpent for alle som er interessert i tematikken. Dette vil du ikke gå glipp av, så hold av datoen!

Bård Vegar Solhjell
Solhjell er tidligere stortingsrepresentant, miljøvernminister og nestleder for SV. Han er utdannet statsviter, har vært generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF) og er nå direktør i direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

Henrik Hallgrim Eriksen
Henrik Hallgrim Eriksen er forhandlingsleder for Norge i de internasjonale klimaforhandlingene, ansatt ved Klima- og miljødepartementet. Han har lang erfaring med internasjonale forhandlinger på klima- og miljøområdet. Han er utdannet som samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.

Elin Lerum Boasson
Boasson er nestleder ved Institutt for statsvitenskap – Universitetet i Oslo, og har også en 20% stilling ved CICERO. Hennes forskningsområder er norsk og nordisk energi- og klimapolitikk, samt hvordan EU og EØS påvirker nasjonale politiske prosesser. Hun er en av hovedforfatterne i FNs klimapanel sin sjette hovedrapport, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk.

Berit Kristoffersen
Kristoffersen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hennes forskningsområder er geopolitikk, klimaendringer og energiomstilling. Som samfunnsgeograf er hun interessert i pågående og fremtidige utfordringer i Arktis, med fokus på utvikling av et grønnere reiseliv, petroleumdebatter og klimaendringer.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 19:00-21:30. Dørene åpner kl. 18.30.

Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbillett via Hoopla

Arrangør: Leviathan – Linjeforeningen for Statsvitenskap ved NTNU

Dato

28. apr 2022

Tid

19.00 - 21.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere