Klimarettferdighet – Norges ansvar?

Klimarettferdighet – Norges ansvar?


Espen Oseid Danielsen - Lise Martinussen

Klimarettferdighet blir et brennbart tema på klimatoppmøtet i Egypt, COP27. Norge er storprodusent av fossil energi med «pæng på bok» så hvilke krav fra fattige land vil møte oss på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i november?

Besteforeldrenes Klimaaksjon vil sette fokus på Norges juridiske og moralske ansvar når vår eksport av olje og gass bidrar til global oppvarming og dermed til klimaendringer som rammer sårbare stater og områder i verden.  

Espen Oseid Danielsen er jurist med fordypning i internasjonal klima-og miljørett og vil drøfte de juridiske sidene ved dette spørsmålet. 

Lise Martinussen vil legge fram moralske og menneskelige sider ved spørsmålet slik det kommer fram ma. i Kirkens Nødhjelp sin rapport om klimarettferdighet: – Hvordan Norge kan finansiere sitt rettferdige bidrag til internasjonal klimafinansiering.

Vi inviterer til spørsmål og debatt etter innledningene.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 7. november kl. 19.30-21. Sellanraa har åpent fra kl. 18.
Gratis inngang. Gratisbilletter kan reserveres i Hoopla.

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Fotomontasje: Ola Dimmen

Om innlederne

Espen Oseid Danielsen er jurist med spesialisering innen internasjonal miljørett og menneskerettigheter. Han tar utgangspunkt i sin masteroppgave som har tittelen: 

– I hvilken grad sikrer internasjonal lov at stater blir holdt ansvarlig for sin historiske rolle for konsekvensene av klimaforandringer i utviklingsland?  

(-To what extent does international law ensure that historically responsible States are held liable for the consequences of climate change in Developing States?).

Han har bl.a. vært ambassadør for Klimasøksmålet Arktis i forbindelse med sakens behandling i Høyesterett, og i 2016 skrev han boken «Oss unge imellom» » som omhandlet hvordan den yngre generasjonens atferd påvirkes av sosiale medier. 

Han arbeider i miljødirektoratet, men stiller som privatperson på møtet.

Lise Martinussen har vært regionkonsulent for Kirkens Nødhjelp i Trøndelag. Hun arbeider nå som prest i Den norske kirke og har bl.a. vært aktiv i solidaritetsarbeid for Palestina i mange år. Hun er medlem av Besteforeldrenes Klimaaksjon og har engasjert seg i Klima og miljøspørsmål både som prest og privatperson.

 

Dato

7. nov 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere