Kneblet av Erdogan

Kneblet av Erdogan


Yasemin Çongar - Ahmet Altan - Beate Ekeløve-Slydal

(English version below)

Menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia har vært under kritikk i mange år, men etter kuppforsøket sommeren 2016 har det vært en drastisk økning i antall arresterte journalister, skribenter, menneskerettighetsforkjempere, advokater, akademikere og politikere. Et stort antall dommere er fratatt sine stillinger, og mange er bekymret for domstolenes uavhengighet.

Under Menneskerettighetsuka i Trondheim inviterer Amnesty i samarbeid med Litteraturhuset til samtale om vår NATO-allierte. Her får vi besøk av: Yasemin Çongar, tyrkisk journalist, redaktør og oversetter. Hennes kollega og venn Ahmet Altan, kjent forfatter og regimekritisk journalist, ble arrestert i kjølvannet av kuppforsøket i 2016. I 2018 ble han dømt til livsvarig fengsel for å ha kommet med kommentarer under et TV-intervju som myndighetene mener er grunnlovsstridige og knytter ham til en terrororganisasjon. Yasemin Çongar har oversatt boka hans «Eg får aldri sjå verda igjen» til engelsk. Samtalen blir med Beate Ekeløve-Slydal som er politisk rådgiver i Amnesty Norge. Hun har arbeidet med Tyrkia i mange år og har stor kunnskap om situasjonen i landet.

Samtalen vil bli holdt på engelsk
Gratis inngang
Når: 4 mars
Tid: 19:00
Sted: Sparebanken, hovedinngangen fra Søndre gate 4
————————————————————————————
The human rights situation in Turkey has been under criticism for many years, but following the attempted coup in the summer 2016, there has been a drastic increase in the number of arrested journalists, writers, human rights defenders, lawyers, academics and politicians. A large number of judges are deprived of their positions, and many are concerned about the courts independence.

During the Human Rights Week in Trondheim, Amnesty, in collaboration with the Literature House, is inviting you to a conversation about our NATO allied. Yasemin Çongar, a Turkish journalist, editor and translator, is joining the conversation. Her colleague and friend Ahmet Altan, a well-known writer and regime-critical journalist, was arrested in the wake of the coup attempt in 2016. In 2018, he was sentenced to life imprisonment for making comments during a TV interview that the authorities believe is unconstitutional and linked him to a terrorist organization. Yasemin Çongar has translated his book «I will never see the world again» into English. Political advisor in Amnesty Norway, Beate Ekeløve-Slydal, will also participate in the conversation. She has worked with Turkey for many years and has extensive knowledge of the situation in the country.

The conversation will be held in English
Free entrance
When: March 4th, 7pm
Location: Sparebanken, the main entrance from Søndre gate 4

Dato

4. mar 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Sparebank1 SMN

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere