Krigskirurgen Hans Husum – Krigens nye våpen

Krigskirurgen Hans Husum – Krigens nye våpen


Hans Husum - Odd Karsten Tveit

Kirurgien, å bøte sprengte kropper, har blitt meningsløs.
Skadene er for stygge, og køen er for lang.
De i den andre enden er så sterke.
Noe forferdelig stygt er på gang, men jeg klarer ikke å se mønsteret klart
– bare enkelte biter i en skjult mosaikk.
Kjære leser, dette reiser liv-eller-død spørsmålet:
Hvis vi ikke lenger kan lese virkeligheta, hvordan skal vi da kunne hanskes med livet?
– skriver skriver Hans Husum I boka Skjult.

Hans Husum (f. 1947) har arbeidet I 40 år som krigskirurg og instruktør for motstandsorganisasjoner I den tredje verden. Husum har medisinsk doktorgrad i krigsskader og har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Han er forfatter av lærebøkene War Surgery og Save Lives, Save Limbs som er utgitt på 12 språk. Sammen med den kurdiske filmmakeren Zaradasht Ahmed laga Husum i 2016 den prisbelønte dokumentarfilmen Nowhere to hide fra krigssonene i Irak. Deler av boka Skjult bygger på materiale fra denne filmproduksjonen.

Hos oss møter du Hans Husum i samtale med journalist Odd Karsten Tveit.

Inngang: 100/50
Sted: Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN. Sal: Amfiet.

Omtale av boken:
Odd Karsten Tveit:
“Vitnesbyrd som sjokkerer. Vil åpne manges øyne.”

Thorvald Steen:
“En rå, ærlig og nådeløs bok.”

Forskningsleiar Arne Strand, Chr. Michelsens Institutt:
“Like nøyaktig som Dr. Hans var med skalpellen, dissekrerar han dei mange konfliktane han har redda liv i, koplar synlege og usynlege skadar til våpen og kjemiske stoff han har sett i bruk, og synleggjer «maskina» som overvåkar, vel mål og held konfliktar gåande. Hans let offera få stemmer og målbære sine erfaringar. Utav mosaikkbitane trer eit større bilete fram, eller kanskje det er eit monster. Hans tørker støv av og syner fram mosaikken. Det gjer oss høve til å lytte, forske og tenkje vidare, og gjere det Skjulte meir synleg.”Sted: Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, Amfiet.

Dato

29. jan 2019

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Konferansesenteret i Sparebank 1 SMN

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere