Kritisk medieforståelse, er det viktig og hvordan kan det læres?

Kritisk medieforståelse, er det viktig og hvordan kan det læres?


Daniel Schofield - Vegard Frantzen - Mari Velsand

Hva er kritisk medieforståelse, hvorfor er det viktig og hvordan kan det læres?

I samarbeid med Nxtmedia konferansen inviterer til frokostmøte om kritisk medieforståelse eller media literacy som det heter på engelsk. Til å fortelle oss om kritisk medieforståelse har vi invitert Daniel Schofield og Vegard Frantzen fra NTNU og leder av Medietilsynet Mari Velsand.

Kritisk medieforståelse er et vidt begrep, og omfatter den kunnskapen og de ferdighetene vi som mediebrukere trenger for å kunne ta gode, informerte valg om medieinnholdet vi konsumerer, lager eller deler. Kritisk medieforståelse styrker befolkningens evne til å delta i den offentlige samtalen og er viktig for et velfungerende demokrati.

Kom innom Kunsthallen denne morgenen for å lære og/eller oppdatere deg på kritisk medieforståelse. Vi holder på fra kl. åtte til kl. ni, først foredrag fra de ulike aktørene, så en kort spørsmålsrunde på slutten av timen. Sellanraa er åpen og serverer digg kaffe og frokost.

Daniel Schofield (https://www.ntnu.no/ansatte/daniel.schofield) og Vegard Frantzen (https://www.ntnu.no/ansatte/vegard.frantzen) er begge ansatt på institutt for pedagogikk og livslang læring, og arbeider til daglig med mediekompetanse. I år ga de ut boka «Mediepedagogikk og mediekompetanse – Danning og læring i en ny mediekultur» på Fagbokforlaget.

Mari Velsand og Medietilsynet har laget et undervisningsopplegg for ungdomskolen sammen med Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet. Undervisningsopplegget er ment for å styrke elevenes kritiske medieforståelse.

Merk at arrangementet finner sted på Kunsthall Trondheim.

Inngang: 50,-

 

Dato

16. nov 2018

Tid

8.00 - 9.00

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere