Kulturmiljøer og kulturhistorie i byutviklingen

Kulturmiljøer og kulturhistorie i byutviklingen


Når byer fortettes og transformeres kan nye kvaliteter skapes, foredles og løftes fram. Hvilken rolle spiller de historiefortellende element i byutviklingen – og hva bør vi ta vare på?

Byutvikling det muliges kunst – om verdier og attraktivitet i byutviklingen
Byutvikling er samfunnsutvikling og samfunnsansvar. Det handler om hvordan vi skal leve og bo gjennom ulike deler av våre liv. Hvordan vi ønsker at omgivelsene våre skal være. Hva er egentlig en god by – og hvordan kan Trondheim blir mer attraktiv? Byen er noe vi eier sammen og noe vi må utvikle sammen.

Trondheim kommune inviterer til temakvelder på Litteraturhuset i 2019. Formålet er å belyse viktige verdier og kvaliteter som må til for å utvikle en god by, sett fra ulike fagfolks ståsted. Temakveldene arrangeres som ledd i kommunens pågående arbeid med strategiske planer innenfor byutvikling. På flere av kveldene er det ønskelig med tilbakemelding fra publikum, men det vil ikke bli lagt opp til debatt.

Velkommen skal du være!

Gratis inngang.

Foto: Hilfling-Rasmussen/NTNU UB

Dato

13. jun 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere