Kulturminner i faresonen

Kulturminner i faresonen


Stein Arne Sæther - Dan Ågren - Mette Bye - Daniel Johansen - Robert Øfsti - Line Anni Solbakken - Trond Åm

Våre fysiske omgivelser endrer seg hurtigere enn noen gang. Byutvikling, veibygging og generell likegyldighet fører til at verdifull bygningsarv og hverdagslige kulturminner fra vår nære fortid forfaller eller blir ødelagt. Hvordan tar vi vare på denne delen av historien? Hva er verd å bevare? Hvem har ansvaret?

Stein Arne Sæther og Dan Ågren, aktuelle med boka «På vei gjennom Trøndelag», vil vise eksempler og innlede til en samtale.

I panelet:

  • Mette Bye: Byantikvar i Trondheim
  • Daniel Johansen: Fagleder Ørland kultursenter
  • Robert Øfsti: Byantikvar i Steinkjer
  • Line Anni Solbakken: Rådgiver, kultur, Melhus kommune

Trond Åm leder samtalen.

Inngang: 50,-

Dato

9. nov 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere