Kunnskapsbasert politikk, eller politisert kunnskap?

Kunnskapsbasert politikk, eller politisert kunnskap?


Kristin Clemet - Bjarne Foss - Siv Sandvik - Norunn Sæther Myklebust

Politikere liker å slå fast at deres politikk er basert på kunnskap og uavhengig forskning. Akademia liker å slå fast at deres forskning er fri og uhildet av politikken. Men stemmer det? Hvor flinke er politikere til å skaffe seg nøytral kunnskap? Kan vi stole på at forskerne ikke lar seg påvirke av sine egne politiske og ideologiske overbevisninger, eller for den saks skyld av at de vet hvilke resultater politikerne ønsker seg? Hva kan forskningen egentlig bidra med i politikkutviklingen, og finnes det politiske spørsmål der selv all verdens forskning og kunnskap ikke kan gi noe klart svar?

Deltakere:
Kristin Clemet, daglig leder i Civita
Bjarne Foss, Prorektor for forskning NTNU
Norunn Sæther Myklebust, administrerende direktør i forskningsstiftelsen NINA
Ordstyrer: Siv Sandvik, kommentator i Adresseavisen

Inngang: Gratis

Møtet inngår som en del av programmet til vitenskapsfestivalen The Big Challenge.

Dato

18. jun 2019

Tid

20.00 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere