Kunst i krise

Kunst i krise


Anne Gjelsvik - Ingvild Folkvord - Hanna Malene Lindberg

Hva er kunsten og litteraturens rolle i krisesituasjoner? Hvordan kan de bidra til bearbeidelse og til refleksjon over krisesituasjoner og katastrofer?

Utgangspunktet for denne samtalen er to relativt ferske bøker om 22. juli, Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder (red. Anne Gjelsvik) og Stemmene etter 22. juli (Ingvild Folkvord). Samtalen tar utgangspunkt i disse bøkene, men samtidig er det et mål å utvide perspektivet: Er det innsikter fra disse arbeidene som også kan brukes for å si noe om kunsten i møtet med krisesituasjoner mer generelt, det være seg Covid-pandemien eller den pågående krigen i Ukraina?

Anne Gjelsvik er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Ingvild Folkvord er professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU

Samtalen ledes av Hanna Malene Lindberg, vitenskapelig assistent ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 24. mai kl. 19:30. Dørene åpner kl. 19:00.
Gratis inngang. Gratisbilletter kan tas ut via Hoopla.

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Foto: Brian Cliff Olguin

Dato

24. mai 2022

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere