Kunsten å forske

Kunsten å forske


Alexander Refsum Jensenius - Michael Francis Duch - Jørgen Langdalen - Tone Åse - Edvine Larssen - Tone Pernille Østern

Hva er kunstnerisk forskning? Hvorfor heter det kunstnerisk utviklingsarbeid og ikke kunstnerisk forskning når det heter det i andre land? Er det sånn at kunstnerisk forskning skiller seg fra all annen type forskning, og i så fall hvorfor?

Dette er noen av spørsmålene som stilles når Akademiet for yngre forskere inviterer til debatt om kunstnerisk forskning på Litteraturhuset i Trondheim.

Panelet blir bestående av:
• Alexander Refsum Jensenius (AYF, førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, UiO)
• Michael Francis Duch (AYF, førsteamanuensis ved institutt for musikk, NTNU)
• Jørgen Langdalen (instituttleder ved institutt for musikk, NTNU)
• Tone Åse (førsteamanuensis ved Institutt for musikk, NTNU)
• Edvine Larssen (kunststipendiat ved kunstakademiet, NTNU)
• Tone Pernille Østern (professor, fagseksjonsleder ved kunstfag, kroppsøving og idrett, ILU, NTNU)

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangører: Akademiet for yngre forskere (AYF) og NTNU Institutt for musikk

Dato

25. apr 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere