Kurdisk uke: Kurdisk Kvinnekamp

Kurdisk uke: Kurdisk Kvinnekamp


Seher Aydar

Det kurdiske samfunnet er, som andre samfunn i Midtøsten,
gjennomgripende mannsdominert. Kvinner blir underlagt
streng sosial kontroll, i verste fall «æresdrap». Men i våre
dager ønsker kurdiske kvinner (og mange kurdiske menn) å
bryte de patriarkalske tradisjonene.
Seher Aydar kjenner kurdiske kvinners situasjon fra innsida.
Hun vil holde appell for demonstrantene på torget på
kvinnedagen. Deretter blir det et møte der hun vil gå mere i
dybden om kurdiske kvinners situasjon

Seher Aydar er medlem av landsstyret i «Solidaritet med
Kurdistan» og vararepresentant til Stortinget for partiet Rødt.

Dato

8. mar 2018

Tid

18.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere